مقالات

برگزاری دوره های آموزشی زبان کره ای

برگزاری دوره های آموزشی زبان کره ای صرفاانلاین با تدریس سرکار خانم حنانی،فارغ التحصیل از دانشگاه کره. •آموزش آنلاین هر ترم ۱۰ جلسه،به مدت ۷۵ دقیقه برای یک نفر به مبلغ یک میلیون وپانصد هزارتومان دو نفره، هر نفر یک میلیون و صدهزارتومان سه نفره، هر نفر هشتصد هزارتومان چهار نفره، هر نفر پانصد...

برگزاری دوره های آموزشی زبان فرانسه

  برگزاری دوره های آموزشی زبان فرانسهبه همراه برترین اساتید کشور •آموزش آنلاین هر ترم ۱۰ جلسه،به مدت ۷۵ دقیقه برای یک نفر به مبلغ یک میلیون و سیصدهزار تومندونفره، هر نفر یک میلیون و صد هزارتومانسه نفره، هر نفر هشتصد هزارتومانچهار نفر، هر نفر پانصد هزارتومانکلاس گروهی، هر نفر چهارصدچ...

کلاس زبان ترکی استانبولی

زبان ترکی استانبولی در آموزشگاه اکسیر با آخرین متد پیشرفته جهت رسیدن سریع زبان آموزان به هدف نهایی که مستر شدن در این زبان و صحبت کردن است را در کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی طی جلسات یک ساعت و ربعه دوجلسه در هفته آموزش میدهد. برای اطلاعات باما...

کلاس زبان روسی مرکز زبان اکسیر

برگزاری دوره های آموزشی زبان روسی با تدریس کاپیتان موسوی،فارغ التحصیل از روسیه و سابقه ۱۰ سال زندگی در این کشور. •آموزش حضوری هر ترم ۱۰ جلسه، به مدت ۷۵ دقیقه برای یک نفر به مبلغ ۱۵۰۰ هزارتومان دو نفره، هر نفر یک میلیون هزارتومان سه نفره، هر نفر هشتصد هزارتومان . چهار نفره، هر...