گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

یادگیری گرامر ضروری ترین اصل یادگیری زبان است
و درعین حال ساده ترین و سریعترین بخش است
در این قسمت به زمانهای مختلف موجود در زبان انگلیسی میپردازیم
 
زمان حال ساده
فاعل+فعل ساده +بقیه جمله
Subject +verb+…
I play tennis.
زمانی از این ساختار استفاده میشود که فرد درمورد یک حقیقت معلوم و مستند صحبت میکند مانند
 
The earth goes around the sun
زمین به دور خورشید میدرخشد
یا
اطلاعات شخصی مانند شغل ،سن ،ملیت ….
I am a teacher
من یک معلم هستم
یا
در مورد کارهای روزمره که همیشه تکرار میشود
 
I wake up at 7 in the morning
She walks for an hour everyday
 
همونطور که میبیند میتونیم با قید زمان یا مکان استفاده کنیم
مثلا
Once a week
Each year
Everyday
و همچنین بایددقت داشته باشید که فعل حال ساده برای سوم شخص sیاesمیگیره
مثل
She goes to school 4 days a week
He plays football
کاربرد دیگر حال ساده برای صحبت در مورد عادات است
She talks a lot
اون خیلی حرف میزنه
He drives fast
اون تند رانندگی میکنه
I have tea for breakfast
من برای صبحانه چای میخورم
منفی کردن
برای منفی کردن از don’t و doesn’t استفاده میشود
 
She likes pineapple
She doesn’t like pineapple
 
I work at my own office
I don’t work at my own office
 
برای سوالی کردن نیز از do و does استفاده میشود
 
Do you go to school? آیا تو به مدرسه میروی
Yes I do
I go to school
 
Does she a nurse? آیا اون یک پرستار است
Yes she does
She is a nurse
امیدوارم این مطالب براتون جامع و مفید باشه

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *