نظرسنجی

نظرسنجی ارزیابی معلمان


نظرسنجی ارزیابی معلمان

دانش‌آموز گرامی، باسلام و احترام پرسشنامه حاضر، به منظور ارتقاء سطح کیفی آموزشی معلمان آموزشگاه تهیه و تنظیم شده است. پاسخ‌های دقیق و صادقانه شما عزیزان، احترام به حقوق سایر دانش‌آموزان و معلمان بوده و اطلاعات حاصله از شما ضمن رعایت اصل محرمانگی، مورد تحلیل و مدنظر در برنامه‌های آموزشی و ارزیابی معلمان خواهد گرفت.
می توانید نظر یا پیشنهاد خود را در کادر پایین وارد نمایید* از همکاریتان سپاسگزاریم