صفحه اصلی

[layerslider_vc id=”6″][wgl_spacing spacer_size=”30px”][wgl_spacing spacer_size=”30px”]

[wgl_info_box add_read_more=”alphameric” read_more_text=”ادامه مطلب +” icon_type=”font” icon_font_type=”type_flaticon” icon_flaticon=”flaticon-rocket” title_color=”#ffffff” title_color_hover=”#ffffff” content_color=”#ffffff” content_color_hover=”#ffffff” button_color=”#ffffff” button_color_hover=”#ffffff” button_underline_color_idle=”rgba(255,255,255,0)” button_underline_color_hover=”#ffffff” title_size=”22″ title_bot_offset=”14″ read_more_offset=”12″ ib_title=”یادگیری سریع با ما” ib_content=”میخوای در ۶ماه شروع کنی به صحبت کردن به زبان موردعلاقت؟پس باما تماس بگیر !” ib_offsets=”.vc_custom_1624946760009{padding-right: 40px !important;}” custom_icon_size=”46″ custom_icon_bg_width=”138″ custom_icon_bg_height=”125″ icon_offsets=”.vc_custom_1624946760025{margin-bottom: 7px !important;margin-left: -14px !important;}” icon_bg_image=”2346″ custom_title_color=”true” custom_content_color=”true” custom_icon_color=”true” custom_button_color=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fexirlanguagecentre.ir%2Fcourses-grid%2F|title:%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86″ custom_undeline=”true”][wgl_spacing spacer_size=”30px”]
[wgl_info_box add_read_more=”alphameric” read_more_text=”ادامه مطلب +” icon_type=”font” icon_font_type=”type_flaticon” icon_flaticon=”flaticon-internet” title_color=”#ffffff” title_color_hover=”#ffffff” content_color=”#ffffff” content_color_hover=”#ffffff” button_color=”#ffffff” button_color_hover=”#ffffff” button_underline_color_idle=”rgba(255,255,255,0.01)” button_underline_color_hover=”#ffffff” title_size=”22″ title_bot_offset=”14″ read_more_offset=”12″ ib_title=”آموزش تخصصی زبان های بین المللی” ib_content=”زبان را با متد ورتیکال باآکادمی اکسیر فقط تجربه کن !جلسه اول رایگان” ib_offsets=”.vc_custom_1624946725359{padding-right: 40px !important;}” custom_icon_size=”46″ custom_icon_bg_width=”138″ custom_icon_bg_height=”125″ icon_offsets=”.vc_custom_1624946725404{margin-bottom: 7px !important;margin-left: -14px !important;}” icon_bg_image=”2354″ custom_title_color=”true” custom_content_color=”true” custom_icon_color=”true” custom_button_color=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fexirlanguagecentre.ir%2Fcourses-list%2F|title:%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86″ custom_undeline=”true”][wgl_spacing spacer_size=”30px” screen_desktops=”991″ responsive_desktop=”true” size_desktops=”180″]
[wgl_info_box add_read_more=”alphameric” read_more_text=”ادامه” icon_type=”image” thumbnail=”3708″ title_color=”#ffffff” title_color_hover=”#ffffff” content_color=”#ffffff” content_color_hover=”#ffffff” custom_bg_color=”gradient” button_color=”#ffffff” button_color_hover=”#ffffff” button_underline_color_idle=”rgba(255,255,255,0.01)” button_underline_color_hover=”#ffffff” title_size=”22″ title_bot_offset=”14″ read_more_offset=”12″ ib_title=”مرکز تخصصی زبان های بین المللی اکسیر” ib_content=”به مدیریت دکتر مینا اکسیر” ib_offsets=”.vc_custom_1640589123342{padding-right: 10px !important;}” custom_title_color=”true” custom_content_color=”true” custom_icon_color=”true” custom_button_color=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fexirlanguagecentre.ir%2F%25D9%2587%25D9%2585%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%2F%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25b1%2F|title:%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B1″ custom_undeline=”true” hover_animation=”true” icon_bg_image=”3422″ bg_full_width=”true” custom_image_width=”100″ custom_image_height=”100″][wgl_spacing spacer_size=”30px” screen_desktops=”991″ responsive_desktop=”true” size_desktops=”180″]
[wgl_spacing spacer_size=”0″ screen_desktops=”992″ screen_tablet=”991″ responsive_desktop=”true” size_desktops=”200″ responsive_tablet=”true” size_tablet=”0″][wgl_image_layers values=”%5B%7B%22thumbnail%22%3A%223876%22%2C%22image_animation%22%3A%22slide_right%22%2C%22image_order%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22thumbnail%22%3A%222896%22%2C%22image_animation%22%3A%22zoom_in%22%2C%22image_order%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22thumbnail%22%3A%222596%22%2C%22image_animation%22%3A%22zoom_in%22%2C%22image_order%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22thumbnail%22%3A%222597%22%2C%22image_animation%22%3A%22zoom_in%22%2C%22image_order%22%3A%221%22%7D%5D”]

مدیر و موسس آموزشگاه اکسیر دکتر مینا اکسیر

[wgl_spacing spacer_size=”30px” screen_desktops=”1200″ screen_tablet=”992″ screen_mobile=”” responsive_desktop=”true” size_desktops=”30″ responsive_tablet=”true” size_tablet=”0″ responsive_mobile=”true”][wgl_double_headings align=”center” title_size=”42px” title_line_height=”56px” title_color=”#2c2c2c” subtitle_line_height=”16px” subtitle_color=”#2c2c2c” subtitle=”درباره ما” responsive_font=”true” font_size_mobile=”33″]مرکز زبان اکسیر[/wgl_double_headings][wgl_spacing spacer_size=”18px”][wgl_custom_text font_size=”16″]مرکز زبان اکسیر  دارای اساتید بسیار حرفه ای و تحصیل کرده است که در این سال ها در کنار دانش آموزان خود بسیار تلاش کردن ، تا دانش آموزان خود را به آنچه می خواهند برساند و یادگیری زبان را حرفه ای و تخصصی بیاموزن.[/wgl_custom_text][wgl_spacing spacer_size=”15px”]
باما تماس بگیرید  
01342244846
09115020255
[wgl_spacing spacer_size=”40px”][wgl_button button_text=”ادامه مطالب” customize=”color” text_color=”#ffffff” text_color_hover=”#2c2c2c” bg_color=”#ff6d34″ bg_color_hover=”#ffffff” border_color=”#ff6d34″ border_color_hover=”#ff6d34″ link=”url:https%3A%2F%2Fexirlanguagecentre.ir%2Fabout-us%2F”]
[wgl_divider height=”1px” divider_color=”#e5e5e7″ divider_line_color=”#00bda6″][wgl_spacing spacer_size=”84px” screen_mobile=”500″ responsive_mobile=”true” size_mobile=”30″]

 کتاب هایی که توسط اساتید آموزشگاه ما منتشر شده:

[wgl_spacing spacer_size=”30px”]

[wgl_spacing spacer_size=”30px”]
[wgl_spacing spacer_size=”30px”]

[wgl_spacing spacer_size=”30px”]
[wgl_spacing spacer_size=”30px”]

[wgl_spacing spacer_size=”30px”]
[wgl_double_headings align=”center” title_line_height=”58px” title_color=”#2c2c2c” subtitle_line_height=”16px” subtitle_color=”#2c2c2c” subtitle=”کلاس های آنلاین” responsive_font=”true” font_size_mobile=”39″]برگزاری کلاس های آنلاین در مرکز زبان اکسیر[/wgl_double_headings][wgl_spacing spacer_size=”20px”]
مرکز زبان اکسیر علاوه بر کلاسهای حضوری برای راحتی و آسایش زبان آموزان راه دور از پلت فرم کلاس سبز جهت برگزاری کلاسهای انلاین استفاده می نماید
کلاس های آنلاین ما با کیفیت کاملا مشابه کلاس های حضوری بوده وآزمون ها به طور مکرر برگزار خواهد شد
[wgl_custom_text font_size=”16″]

کتاب های آموزشی زبان انگلیسی

[/wgl_custom_text][wgl_spacing spacer_size=”30px”]


مجموعه کتابهایcambridge ielts

پیشرفته

مجموعه کتابهایpassage

سطح advance

مجموعه کتابهایinterchange

بزرگسال

مجموعه کتابهای بک پک

7تا12سال

مجموعه کتابهایbeeno

4تا7سال

مجموعه کتابهایPhonix

4تا7سال

[wgl_spacing spacer_size=”30px”]

[wgl_spacing spacer_size=”58px”]

برای ثبت نام کلاس های پیشرفته مرکز زبان اکسیر عجله کنید!!!

[wgl_button button_text=”ادامه مطلب” size=”m” align=”center” add_border=”” left_pad=”0″ right_pad=”0″ customize=”color” text_color=”#00bda6″ text_color_hover=”#ff6d34″ bg_color=”” bg_color_hover=”” border_color=”” border_color_hover=”” link=”url:http%3A%2F%2Fexirlanguagecentre.ir%2Fcourse%2Fweb-design-wireframes-to-prototypes%2F|||”]
[wgl_spacing spacer_size=”58px”][wgl_spacing spacer_size=”58px”][wgl_countdown size=”custom” values_color=”#2c2c2c” value_names_color=”#00bda6″ points_color=”#ffffff” countdown_year=”2021″ countdown_month=”12″ countdown_day=”31″ countdown_hours=”00″ countdown_min=”00″ font_size=”80″ font_size_number=”1″ font_size_text=”0.2″]
[wgl_double_headings align=”center” title_color=”#2c2c2c” subtitle_color=”#2c2c2c” subtitle=”با اساتید ما آشنا شوید” responsive_font=”true” font_size_mobile=”39″]اساتید مرکز زبان اکسیر[/wgl_double_headings][wgl_spacing spacer_size=”23px”]

اساتید برتر و حرفه ای مرکز زبان اکسیر

[wgl_team posts_per_line=”4″ info_align=”center” number_of_posts=”12″ order_by=”date” order=”DESC” use_carousel=”true” use_pagination=”true”]
[wgl_spacing spacer_size=”25″]
[wgl_spacing spacer_size=”25″]
[wgl_spacing spacer_size=”25″]
[wgl_spacing spacer_size=”25″]
[wgl_spacing spacer_size=”30″][wgl_blog_posts_standard blog_layout=”carousel” blog_columns=”3″ blog_content_align=”right” hide_likes=”” autoplay_speed=”500″ pag_type=”circle_border” use_navigation=”” resp_medium_slides=”8″ resp_tablets=”991″ resp_tablets_slides=”2″ resp_mobile=”767″ resp_mobile_slides=”1″ heading_tag=”h4″ heading_margin_bottom=”14px” heading_font_size=”18″ heading_line_height=”30″ number_of_posts=”4″ order_by=”date” order=”ASC” custom_resp=”true” hide_content=”true” by_posts=”learning-on-the-go-with-the-new-technologies” exclude_any=”true” autoplay=”true” hover_animation=”true”]