تگ - c++

کلاس زبان روسی مرکز زبان اکسیر

برگزاری دوره های آموزشی زبان روسی با تدریس کاپیتان موسوی،فارغ التحصیل از روسیه و سابقه ۱۰ سال زندگی در این کشور. •آموزش حضوری هر ترم ۱۰ جلسه، به مدت ۷۵ دقیقه برای یک نفر به مبلغ ۱۵۰۰ هزارتومان دو نفره، هر نفر یک میلیون هزارتومان سه نفره، هر نفر هشتصد هزارتومان . چهار نفره، هر...

ادامه مطلب...