مهسا حسین نسب

خانم مهسا حسین نسب

خانم مهسا حسین نسب با ۶ سال سابقه تدریس خصوصی و ترمیک در رده های سنی مختلف

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی تیچر باانگیزه و پر انرژی آموزشگاه اکسیر

ایمیل:Exirlanguagecentre@gmail.com

میزان کارایی استاد

روانشناسی تدریس
روانشناسی تدریس 100%
کیفیت تدریس
کیفیت تدریس 100%