خانم دکتر مینا اکسیر

خانم دکتر مینا اکسیر

تحصیلات : دکتری زبان انگلیسی
سابقه تدریس : ۵ سال
ایمیل : minaexir@gmail.com
سلام من یکی از اساتیدی هستم که در آموزشگاه زبان اکسیر درس میدم ودر کنار شما برای یادگیری زبان هستم .دانشجوی دکترای اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران مرکز مدیرو موسس اموزشگاه
زبان نویسنده کتابهای مرتبط با زبان انگلیسی

میزان کارایی استاد

روانشناسی تدریس
روانشناسی تدریس 100%
کیفیت تدریس
کیفیت تدریس 100%

رزومه دکتر مینا اکسیر

سوابق تحصیلی

دکتری زبان انگلیسی
گرایش: اموزش
موسسه/دانشگاه: دانشگاه آزاد
ورودی سال  ۱۳۹۹
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
گرایش: اموزش
موسسه/دانشگاه: دانشگاه آزاد
۱۳۹۹ – ۱۳۹۷
معدل : ۱۹/۳۳

دوره ها و گواهینامه ها

تربیت مدرس ایلتس
موسسه: ایران استرالیا
تاریخ: آذر ۱۳۹۹
تربیت مدرس کودکان
تاریخ: مهر۱۳۹۸

کتابها ومقالات

دیکشنری تک زبانه کلمات زیبای انگلیسی
ناشر: میعاد اندیشه
تاریخ: مهر ۱۳۹۹
دیکشنری دو زبانه عبارات کلیشه ای در محاوره انگلیسی
ناشر: میعاد اندیشه
تاریخ: آذر ۱۳۹۹
دیکشنری دو زبانه انگلیسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی
ناشر: میعاد اندیشه
تاریخ: شهریور ۱۳۹۹
کتاب زندگینامه نویسنده های قرن بیستم به انگلیسی
ناشر: میعاد اندیشه
تاریخ: دی ۱۳۹۹

تاثیر رویکرد نقش افرینی در پیشرفت سطح صحبت کردن زبان اموزان ایرانی زبان
ناشر: ژورنال کشور ترکیه
تاریخ: شهریور ۱۳۹۹
برگرفته از پایان نامه ISI مقاله
تاثیرنقش افرینی و پیشرفت سطح صحبت کردن
lambert book : ناشر
تاریخ: آبان ۱۳۹۹
کتاب الکترونیکی خرج شده از پایان نامه
/www.lap-publishing.com : لینک مربوطه
پایان نامه کارشناسی ارشد
تاریخ: شهریور ۱۳۹۹
تاثیر مهارت نقش افرینی بر سطح صحبت کردن زبان اموزان ایرانی زبان

کتاب هایی که برای تدریس استفاده میکنند