خانم گلبستان فرد

خانم گلبستان فرد

ایمیل : Exirlanguagecentre@gmail.com

خانم فاطمه گلبستان فرد
۷ سال سابقه تدریس کودک نوجوان بزرگسال
دارای مدرک ایلتس ۷
مفتخریم که با بهترینها همراه شما هستیم

میزان کارایی استاد

روانشناسی تدریس
روانشناسی تدریس 100%
کیفیت تدریس
کیفیت تدریس 100%