مینا رهنما

خانم مینا رهنما

تحصیلات : کارشناسی اقتصاد دانشگاه گیلان
سابقه : ۲ سال سابقه تدریس کودک و نوجوان در آموزشگاه اکسیر

میزان کارایی استاد

روانشناسی تدریس
روانشناسی تدریس 100%
کیفیت تدریس
کیفیت تدریس 100%